Strona głównaDzieciKorzyści dla dziecka wynikające z uczęszczania do przedszkola.

Korzyści dla dziecka wynikające z uczęszczania do przedszkola.

Edukacja przedszkolna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko nabywa nowe doświadczenia i umiejętności. Rozwija się w sposób intelektualny, emocjonalny, społeczny, językowy oraz ruchowy. 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Dziecko w wieku przedszkolnym nabywa nowe umiejętności poprzez zabawę. Nauczyciel poprzez zabawę uczy dzieci podstaw od kolorów poczynając kierując się ku bardziej skomplikowanym zagadnieniom, jak należy poruszać się po ulicy, czy wprowadzanie norm i zasad społecznych ustalonych dla ogółu.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

Dziecko uczęszczając do przedszkola czuje ogromny wachlarz emocji. Uczy się spędzać czas bez swoich bliskich i staje się bardziej niezależne. Rozpoznaje swoje emocje względem siebie i innych, stara się panować nad własnymi emocjami. Rozróżnia strach, gniew, złość, smutek, potrafi określić jak się czuje.

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Poprzez kontakt z rówieśnikami dziecko uczy się zachowań w grupie. Buduje swoje relacje z innymi dziećmi, uczy się dostosowywać do ogółu. Rozróżnia różnice w wyglądzie, zachowaniu i charakterze, przez co staje się bardziej tolerancyjne na odmienność innych. Uczy się norm i  zachowań przyjętych przez grupę, tzw. zachowań powszechnie akceptowanych. Współpracuje i współdziała z innymi dziećmi, uczy się dzielić.

ROZWÓJ JĘZYKOWY

Przedszkole (np. przedszkole Starachowice) ma zbawienny wpływ na mowę dziecka. Poszerza swoją wiedzę i bogactwo językowe, zmuszone jest do porozumiewania się za pomocą słów. W grupie dzieci naśladuje je, szybciej przyswaja słowa i zdania. Następuje wzrost poprawności gramatycznej. Zabawą pobudza dziecko do mówienia.

ROZWÓJ RUCHOWY

Dziecko w przedszkolu uczy się samoobsługi, usprawnia motorykę małą i motorykę dużą. Biega, skacze, samo je, myje się, ubiera. Stara się utrzymać porządek we własnych rzeczach, próbuje posługiwać się nożyczkami, ołówkiem, kredkami. W przedszkolu uczy się słuchać i wykonywać polecenia. Wzrasta zaradość, samodzielność, kształtuje swój charakter.

Przedszkole (np. przedszkole Szczecin) kształtuje charakter i ubogaca dziecko wewnętrznie. Uczy samodzielności i współpracy w grupie oraz rozwija zdolności indywidualne. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do przedszkola jest przygotowanie do nauki w latach późniejszych i rozwój na wielu płaszczyznach.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne